Abonnement op Paraview Magazine?

Om er zeker van te zijn dat u alle nummers ontvangt, is een lidmaatschap mogelijk voor € 15,-. U krijgt dan vier maal de Paraview en 2 gratis entreebewijzen (1 per jaar) voor de Paranormaal beurs (waarde: € 14,-). Het blad komt uit in maart en september.

Ondergetekende wenst tot wederopzegging abonnee te worden op het blad Paraview voor € 15,- en ontvangt gedurende 2 jaar 4 keer het blad Paraview en 2 entreebewijzen voor de Paranormaal beurzen. (1 entreebewijs per jaar)

Vul het onderstaande formulier in:

 

MACHTIGING

Hierbij verleen ik tot wederopzegging toestemming aan VIEW om elke twee jaar 15,- euro van mijn bankrekening af te schrijven voor mijn abonnement op 4 uitgaves van het blad PARAVIEW.

Het is mij bekend dat ik een verzoek tot terugboeking van, uit hoofde van deze machtiging, afgeschreven bedragen kan doen aan mijn bank tot 30 kalenderdagen na datum van afschrijving. De machtiging kan te allen tijde worden ingetrokken door schriftelijke melding aan VIEW.

Volgende spirituele beurs

Deventer

20 en 21 Juli

Meer informatie

Bestel jouw tickets voor de Paraview spirituele beurs